Advertising &
Sales Permit

PHASE 1

No Lesen Pemaju: 8438-10/08-2018/0641(L) ∙ Tempoh Sah: 16/08/2016-15/08/2018 ∙ No Permit Iklan & Jualan: 8438-10/08-2018/0641 (P) ∙ Tempoh Sah: 16/08/2016-15/08/2018 ∙ Pihak Kuasa Yang Meluluskan: Majlis Perbandaran Seberang Perai ∙ No Pelan Bangunan: MPSP/40/20-06/108 ∙ Tarikh Dijangka Siap Kerja: June 2018 ∙ Pegangan Tanah: Hakmilik Kekal ∙ Bebanan Tanah: Bank Islam ∙ Rumah Sesebuah Zero Lot 1-Tingkat Jenis ABilangan Unit: 69 unit ∙ Harga: RM576,400(min) – RM631,400 (mak) ∙ Jenis B Bilangan unit: 99 unit ∙ Harga: RM522,500 (min) – RM536,800 (mak) ∙ Rumah Sesebuah 1-Tingkat Jenis A1 • Bilangan Unit: 2 unit ∙ Harga: RM697,400 (min) – RM698,500 (mak) ∙ Rumah Sesebuah 1-Tingkat Jenis B1 • Bilangan Unit: 3 unit ∙ Harga: RM636,900 (min) – RM 640,200(mak) ∙ Rumah Berkembar 1-Tingkat Bilangan Unit: 80 unit ∙ Harga: RM454,300(min) – RM614,900 (mak) ∙ 5% Diskaun untuk Bumiputera
PHASE 2

No Lesen Pemaju: 8438-11/03-2019/0189(L) ∙ Tempoh Sah:14/03/2017-13/03/2019 ∙ No Permit Iklan & Jualan: 8438-11/11/03-2019/0189 (P) ∙ Tempoh Sah: 14/03/2017-13/03/2019 ∙ Pihak Kuasa Yang Meluluskan: Majlis Perbandaran Seberang Perai ∙ No Pelan Bangunan: MPSP/40/20-06/114 ∙ Tarikh Dijangka Siap Kerja: Dec 2019 ∙ Pegangan Tanah: Hakmilik Kekal ∙ Bebanan Tanah: Bank Islam ∙ Rumah Teres 2-Tingkat Jenis A ∙ Bilangan Unit: 108 unit ∙ Harga: RM523,250 (min) – RM849,750(mak) ∙ Jenis B ∙ Bilangan unit: 96 unit ∙ Harga: RM565,800 (min) – RM880,800 (mak) ∙ 5% Diskaun untuk Bumiputera